Αίτηση Γενικής Χρήσης
image_print

Χρησιμοποιείται από κάθε πολίτη προκειμένου να αιτηθεί  κάτι για θέματα που αφορά στον περιβάλλον, ή να καταγγείλει κάτι, ή να εκφράσει παράπονο για κάτι.