Κάρτα Δικαιούχου Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης
image_print

Η Κοινωνική Υπηρεσία μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και επιτόπια κοινωνική έρευνα συντάσσει με τρόπο τεκμηριωμένο τη σχετική εισήγησή της και αποφασίζει αν ο ενδιαφερόμενος θα είναι ή όχι δικαιούχος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας.

Όσοι επιλέγονται θα προμηθεύονται μια Κάρτα Δικαιούχου Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας, ετήσιας διάρκειας, με την οποία θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο Κ.Κ.Α. αλλά και σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ενδιαφερόμενου
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό της εφορίας και Φορολογική Δήλωση ή Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής δήλωσης θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας.
  • Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου έτους όλων των μελών της οικογένειας.
  • Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης σε ισχύ.
  • Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, εφόσον υπάρχει αναπηρία σε κάποιο μέλος της οικογένειας.
  • Κάρτα ανεργίας, εφόσον υπάρχει.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2521351130 mtria@dimosdramas.gr
ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 2521351131, 2521021817 ntsou@dimosdramas.gr