Καταβολή Χρηματικών Βοηθημάτων σε Άπορους Δημότες
image_print

Άτομα ή οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις  (κοινωνικοοικονομικά κριτήρια), διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και είναι κάτοικοι και δημότες Δράμας, μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση σε περιπτώσεις έκτακτης και πολύ σοβαρής ανάγκης,  ύστερα από εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν επιτόπιας κοινωνικής έρευνας.

  1. Κατάθεση δικαιολογητικών.
  2. Κοινωνική Έρευνα.
  3. Διαβίβαση εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  4. Διαβίβαση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με όλα τα δικαιολογητικά στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2521351130 gatha@dimosdramas.gr
ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2521351130 mzapo@dimosdramas.gr