Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware)

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πρόχειρο (συνοπτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware», προϋπολογισμού 43.517,40 € με ΦΠΑ. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ