Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2022-2023

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022
image_print