Προαιρετικά

Πρόσκληση 22ης/6-9-2023 τακτικής μεικτής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2023
image_print

Δείτε την πρόσκληση εδώ