Γραφείο Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
image_print
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 άρθρο 38 παρ. 3 και την υπ’ αρ. 1/2018 εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 37698/3-4-2018 του Υπ Οικονομίας, οι πωλητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) – μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Δράμας, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπαίθριες αγορές όλης της χώρας (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές) και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανοδίου ή στασίμου εμπορίου, πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας των πωλητών.

Η παρούσα βεβαίωση είναι απαραίτητη σε όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην υπαίθρια Χριστουγεννιάτικη Αγορά «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ 2021-2022».

Κατόπιν τούτου, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση κατόπιν ραντεβού στο αρμόδιο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Δράμας (γρ. 112) υπόψη κας Καγκασίδου Μαρίας, τηλ: 2521350686, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΤΑΧΙS και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο που συνάδει με το αντικείμενο δραστηριότητας. Όταν πρόκειται για εταιρίες ή συνεταιρισμούς κλπ τότε προσκομίζεται καταστατικό και πρακτικό ορισμού νομίμου εκπροσώπου.
  2. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS
  3. Πιστοποιητικό υγείας, όπου αυτό απαιτείται
  4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση
  5. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση
  6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Τα δικαιολογητικά μπορεί να αποσταλούν στο mkaga@dimosdramas.gr  πριν το προγραμματισμένο ραντεβού.

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων