Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓIA «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021
image_print

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 31-05-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. να καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66133 Δράμα (email πρωτοκόλλου protokollo@dimosdrmas.gr), τις προσφορές σας που αφορούν τις εργασίες οι οποίες προβλέπεται να γίνουν για τον έλεγχο, συντήρηση, επισκευή και καθαρισμό των σιντριβανιών του Δήμου Δράμας, συνολικής προεκτιμούμενης δαπάνης δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (14.445,32€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 01.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ