Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας:«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
image_print

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ