Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ, ΠΑΓΚΟΙ, ΚΑΔΟΙ, Κ.Λ.Π.)

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023
image_print