Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την προμήθεια ηχητικού συστήματος (μικρόφωνα, τρίποδες, ηχεία κλπ) για τις ανάγκες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Κοινότητας Μαυροβάτου.

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022
image_print