Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για τη συντήρηση του νέου δημαρχείου Δράμας.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023
image_print