Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου στο δημοτικό γήπεδο Νέας Αμισού.

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
image_print