Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας.

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022
image_print