Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  20076/16-07-2019  εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και την υπ’ αριθμ.  964/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το ποσό 1.500,00 €.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ