Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020
image_print

Διαβάστε την Πρόσκληση

Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση