Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Μελέτη για τη δημιουργία – αναβάθμιση δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας»

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023
image_print

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για τη δημιουργία – αναβάθμιση δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας» σε ιδιώτη μελετητή με μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 24 (Δασικές Μελέτες), σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και την αριθμ. 6/2023 μελέτη της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου. Η εκτιμώμενη αξία της  εν λόγω σύμβασης είναι 14348,57€ (μαζί με απρόβλεπτα 15%) και   17792,23€ με το ΦΠΑ και θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού  με ΚΑ 35.7413.01.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡ. 6/2023 TEYXOS MELETHS DE DRAMAS (1)