Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2012
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2012
image_print
Πρόσκληση-Θέματα
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 1/17-1-2012
Πίνακας θεμάτων του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 1/17-1-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 2/26-1-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 2/26-1-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 3/8-2-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 3/8-2-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 4/28-2-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 4/28-2-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 5/20-3-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 5/20-3-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 6/23-3-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 6/23-3-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 7/3-4-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 7/3-4-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 8/12-4-12
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 8/12-4-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 9/24-4-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 9/24-4-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 10/30-4-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 10/30-4-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 11/9-5-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 11/9-5-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 12/23-5-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 12/23-5-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 13/06-06-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 13/06-06-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 14/14-06-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 14/14-06-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 15/27-6-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 15/27-06-2012
 Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 16/05-07-2012
 Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 16/05-07-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 17/24-7-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 17/24-07-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 18/9-8-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 18/09-08-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 19/16-8-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 19/16-08-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 20/20-8-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 20/20-08-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 21/04-09-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 21/04-09-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 22/11-09-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 22/11-09-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 23/20-09-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 23/20-09-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 24/26-09-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 24/26-09-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 25/9-10-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 25/09-10-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 25/09-10-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 26/11-10-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 26/11-10-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 27/23-10-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 27/23-10-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 28/31-10-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 28/31-10-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 29/9-11-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 30/14-11-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 29/9-11-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 31/16-11-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 31/16-11-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 32/22-11-2012
Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 32/22-11-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 32/21-11-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 33/29-11-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 33/29-11-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 34/6-12-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 34/6-12-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 35/17-12-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 35/17-12-2012
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 36/20-12-2012
Πίνακας θεμάτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 36/20-12-2012