Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2016
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2016
image_print
Πρόσκληση-Θέματα
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 01/07-01-2016
Πίνακας Θεμάτων 01ης /07-01-2016 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 02/28-01-2016
Πίνακας Θεμάτων 02ης /28-01-2016 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 03/19-02-2016
Πίνακας Θεμάτων 03ης /19-02-2016  Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 04/21-03-2016
Πίνακας Θεμάτων 04ης /21-03-2016  Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 05/01-04-2016
Πίνακας Θεμάτων 05ης /01-04-2016 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 06/18-04-2016
Πίνακας Θεμάτων 06ης /18-04-2016  Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 07/26-04-2016
Πίνακας Θεμάτων 07ης /26-04-2016 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 08/13-05-2016
Πίνακας Θεμάτων 08ης /13-05-2016 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 09/19-05-2016
Πίνακας Θεμάτων 09ης /19-05-2016 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 10/03-06-2016
Πίνακας Θεμάτων 10ης /03-06-2016 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 11/21-06-2016
Πίνακας Θεμάτων 11ης /21-06-2016 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 12/04-07-2016
Πίνακας Θεμάτων 12ης /04-07-2016 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 13/01-08-2016
Αντικατάσταση της 13/01-08-2016 πρόσκλησης Σύγκλησης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας
Πίνακας Θεμάτων 13ης /29-07-2016 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 14/10-08-2016
Πίνακας Θεμάτων 14ης /10-08-2016 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 15/02-09-2016
Πίνακας Θεμάτων 15ης /02-09-2016 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 16/12-09-2016
Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Σύγκλησης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 17/21-09-2016
Πίνακας Θεμάτων 17ης /21-09-2016 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 18/06-10-2016
Πίνακας Θεμάτων 18ης /06-10-2016  Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Σύγκλησης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 19/21-10-2016
Πίνακας Θεμάτων 19ης /21-10-2016 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Πρόσκληση  Σύγκλησης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 20/26-10-2016
Πίνακας Θεμάτων 20ης /26-10-2016  Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Πρόσκληση  Σύγκλησης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 21/09-11-2016
Πίνακας Θεμάτων 21ης /09-11-2016 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 22/29-11-2016
Πίνακας Θεμάτων 22ης /29-11-2016  Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας/a>
 Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας 23/22-12-2016