Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2013
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2013
image_print
Πρόσκληση-Θέματα
Πίνακας Θεμάτων 1ης / 6.1.2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 2η / 16-01-2013
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στην 3η /04-02-2013 Ειδική Συνεδρίαση
Πίνακας Θεμάτων 2ης /16-01 -2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στην 4η /30-01-2013 Συνεδρίαση
Πίνακας Θεμάτων 4ης /30-01 -2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στην 5η /20-02-2013 Συνεδρίαση
Πίνακας Θεμάτων 5ης /20-02 -2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στην 6η /13-03-2013 Συνεδρίαση
Πίνακας Θεμάτων 6ης /13-03 -2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στην 7η /27-03-2013 Συνεδρίαση
Πίνακας Θεμάτων 7ης /27-03 -2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στην 8η /17-04-2013 Συνεδρίαση
 Πίνακας Θεμάτων 8ης / 17-04-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 9/22-05-2013
 Πίνακας Θεμάτων 9ης / 22-05-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 10/10-06-2013
Πίνακας Θεμάτων 10ης / 10-06-2013 Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 12/19-06-2013
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 11/17-06-2013
Πίνακας Θεμάτων Κατεπείγουσας 11ης / 17-06-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πίνακας Θεμάτων 12ης/19-06-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 13/18-07-2013
Πίνακας Θεμάτων 13ης/18-07-2013 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14/19-08-2013
 Πίνακας Θεμάτων 14ης/19-08-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15/11-09-2013
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 16/11-09-2013
Πίνακας Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15/11-09-2013
Πίνακας Θεμάτων 16ης /11-09-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 17/09-10-2013
Πίνακας Θεμάτων 17ης /09-10-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 18/29-10-2013
 Πίνακας Θεμάτων 18ης /29-10-2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19/11-11-2013
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20/11-11-2013
Πίνακας Θεμάτων 19ης /11-11-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πίνακας Θεμάτων 20ης /11-11-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 21/26-11-2013
Πίνακας Θεμάτων 21ης /26-11-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 22/09-12-2013
Πίνακας Θεμάτων 22ης /09-12-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 23/17-12-2013
Πίνακας Θεμάτων 23ης /17-12-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 24/23-12-2013
Πίνακας Θεμάτων 24ης /23-12-2013 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου