Γραφείο Τύπου

Συνάντηση-συζήτηση της 1ης ομάδας επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ΔΕΠΟΣ και στο πρώτο τμήμα της αρχής της 1 ης Μαϊου όπου θα ξεκινήσει το έργο της ανάπλασης στα πλαίσια του ΒΑΑ.

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020
image_print
Συνάντηση-συζήτηση της 1ης ομάδας επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ΔΕΠΟΣ και στο πρώτο τμήμα της αρχής της 1 ης Μαϊου όπου θα ξεκινήσει το έργο της ανάπλασης στα πλαίσια του ΒΑΑ.

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2020 στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου Δράμας συνάντηση-συζήτηση της 1ης ομάδας επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ΔΕΠΟΣ και στο πρώτο τμήμα της αρχής της 19ης Μαΐου όπου θα ξεκινήσει το έργο της ανάπλασης στα πλαίσια του ΒΑΑ. Η συνάντηση αυτή οργανώθηκε από το Δίκτυο Διακυβέρνησης Βιοκλιματικής-Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης της Δράμας (ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ) με τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Δράμας, καθώς και της αναδόχου εταιρείας ΤΑΪΡΗΣ ΑΕ. Στη συνάντηση έγινε αρχικά λεπτομερής παρουσίαση τεχνικών θεμάτων και θεμάτων προγραμματισμού του έργου από τον κ. Ιωάννη Κιοσσέ, Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας και την κ. Αικατερίνη Ιωσηφίδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Δράμας. Ιδιαίτερα χρήσιμη για τους επιχειρηματίες ήταν και η ενημέρωση από τον κ. Θεόδωρο Τσαούση, μηχανικό, εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΤΑΪΡΗΣ ΑΕ. Από πλευράς του ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ συμμετείχαν η κ. Βασιλική Καζάνα, καθηγήτρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος που συντόνισε τη συζήτηση και η κ. Ευθυμία Χρυσανθίδου επιστημονική συνεργάτης του δικτύου. Οι επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν θέματα ενδιαφέροντος για τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ανάπλασης. Ακολούθησε λεπτομερής καταγραφή αυτών των θεμάτων ανά επιχείρηση με επίκεντρο κυρίως την πρόσβαση προμηθευτών, εργαζόμενων και πελατών στα καταστήματα, τη στάθμευση των οχημάτων, αλλά και περιβαλλοντικά θέματα όπως σκόνη και θόρυβος που αναμένονται να υπάρξουν κατά την υλοποίηση του έργου, έτσι ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη από τους αρμόδιους φορείς με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων για τις επιχειρήσεις από το έργο ανάπλασης. Το ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ στα πλαίσια της λειτουργίας του προγραμματίζει συναντήσεις-συζητήσεις και με τις υπόλοιπες ομάδες επιχειρηματιών της περιοχής παρέμβασης του ΒΑΑ με βάση το σχέδιο εξέλιξης των εργασιών ανάπλασης, καθώς και με κατοίκους της περιοχής. Πληροφορίες για την λειτουργία και τις υπηρεσίες του ΔΙ.ΔΙΑΚ.-ΔΡΑΜΑΣ στα τηλέφωνα, 2521060460, 2521060422, 6944744558, στην ιστοσελίδα https://astikianaptiksidramas.wordpress.com/, στο Facebook στη σελίδα https://www.facebook.com/astikianaptiksidramas και στο Twitter στο σύνδεσμο https://twitter.com/anaptiksidramas