Γραφείο Τύπου

Σύνταξη Mητρώου Αρρένων οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 2019

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020
image_print
Σύνταξη Mητρώου Αρρένων οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 2019

Ο Δήμαρχος Δράμας κάνει γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  -20- του Ν. 2119/1993 «Κύρωση κώδικα διατάξεων περί μητρώων αρρένων» ότι μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020, θα βρίσκεται στη δημοσιότητα στο Δημοτικό κατάστημα ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών, που γεννήθηκαν το έτος -2019- που καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, αν υπάρχει λόγος, για το περιεχόμενό του μέχρι 05 Αυγούστου 2020 στο Δήμο Δράμας  στον 1ο όροφο στο Τμήμα Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων γραφείο 111.

Από το Γραφείο Τύπου