ΕΡΓΑΣΙΕΣ
H δημοτική αρχή αποδεικνύοντας την ισόρροπη στήριξη όλων των περιοχών, δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Δράμας, προέβη στην επισκευή [...]