Γραφείο Τύπου

Υλοποίηση προγράμματος προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021
image_print
Υλοποίηση προγράμματος προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής Δήμου Δράμας

Στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής, ο Δήμος Δράμας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Υγείας, τον Οργανισμό “Χαμόγελο του Παιδιού”, τον Ιατρικό Σύλλογο Ν.Δράμας και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ν.Δράμας, υλοποιούν δωρεάν πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής από τις 14-06-2021 έως τις 18-06-2021.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, το νέο κινητό πολυϊατρείο “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” του Οργανισμού “Χαμόγελο του Παιδιού” στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό και εθελοντές oοδοντιάτρους και ιατρούς των ειδικοτήτων παιδιατρικής και ΩΡΛ της περιοχής μας, θα παρέχουν δωρεάν παιδιατρική, οδοντιατρική και ακουολογική εξέταση σε παιδιά Δημοτικού.

Σε προληπτικό ιατρικό οδοντιατρικό έλεγχο υποβάλλονται μόνο τα παιδιά τα οποία συνοδεύονται από τους γονείς/κηδεμόνες κι έχουν μαζί τους υπογεγραμμένο σχετικό  έντυπο συγκατάθεσης. Στα παιδιά που υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο, παραδίδεται ατομικό δελτίο προληπτικού ελέγχου, προκειμένου οι γονείς /κηδεμόνες τους να λάβουν γνώση και οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών το “χαμόγελο του παιδιού” θα τηρεί μόνο δελτίο με τα αποτελέσματα του προληπτικού ελέγχου, χωρίς τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών και μόνο για στατιστικούς λόγους.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14-06-2021 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή       18-06-2021 με ώρες λειτουργίας 13:00 έως 20:00. Όσοι γονείς επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα να προβούν σε τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας για ραντεβού στο 25210-21906, κ. Ελένη Αποστολίδου, Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Δήμου Δράμας.

Από το τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας/ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ