Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση σχεδίου τεχνικού προγράμματος Δήμου Δράμας για το έτος 2018 και εισήγηση προς κατάρτισή του
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης 18/09/2017 Αρ. Αποφ.: 1/2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή Catering στο πλαίσιο της φιλοξενίας εκπροσώπων αδελφοποιημένου Δήμου Lauf a.d Pegnitz
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6Π4ΤΩ9Μ-7Α5 02/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 50032 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Kάλυψη δαπανών φιλοξενίας εκπροσώπων αδελφοποιημένου Δήμου Lauf a.d Pegnitz
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 7Κ7ΠΩ9Μ-7ΒΙ 02/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 50033 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ