Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΙΚΡΙΩΜΑ,2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ,ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΔ3Ω9Μ-ΖΕΒ 31/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 37781 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 97Ο7Ω9Μ-ΛΙ0 17/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 35423 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 72ΓΔΩ9Μ-ΖΗΤ 01/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 32920 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥΝΖΩ9Μ-Ω78 31/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 32981 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6Μ9Ω9Μ-ΔΣΨ 24/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 23149 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΞΤΩ9Μ-ΡΕΟ 19/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 31465 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕΠΜΩ9Μ-05Χ 14/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 30746 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΙΚΡΙΩΜΑ,2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ,ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓ80Ω9Μ-Ν3Ν 07/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29873 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΒΨΧΩ9Μ-63Ξ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29544 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥΧΦΩ9Μ-5ΝΝ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29540 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 718ΛΩ9Μ-ΒΓ6 28/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 27827 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94Τ1Ω9Μ-Λ5Ι 23/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 27827 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΦ5Ω9Μ-12Π 23/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 27826 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΛ8ΥΩ9Μ-ΟΑΕ 08/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 25593 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘΑ0Ω9Μ-82Ψ 08/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 25167 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ