Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Σύνταξη Μελετών Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥΜΩΩ9Μ-ΒΙ4 10/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 41075 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου πολυετούς δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση Πρότασης Χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔ47Ω9Μ-ΝΩ4 03/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 39835 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου πολυετούς δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση Πρότασης Χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥ9ΞΩ9Μ-Ω21 03/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 39810 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣ0ΒΩ9Μ-ΗΕΓ 23/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 38303 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντικατάσταση φωτιστικών Κορυλόβου με λάμπες LED
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7ΔΧΩ9Μ-19Ε 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 37678 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ε0ΚΩ9Μ-ΙΧ9 13/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 36440 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καλλιφύτου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8ΤΕΩ9Μ-Ι68 30/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 33834 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου μικρών διαστάσεων εντός του ποδοσφαιρικού γηπέδου Ακρίτα Ν.Κρώμνης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΑ0Ω9Μ-359 30/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 33832 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
πολυετής δαπάνη για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ13ΙΩ9Μ-5ΞΨ 29/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 33498 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου για έγκριση πολυετούς δαπάνης για την εκτέλεση του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ”
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΛΓΩ9Μ-ΠΜ5 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 30513 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση έκθεσης ανάλυσης ενεργειακών αναγκών του Δήμου Δράμας».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΞ6Ω9Μ-7Φ0 25/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 28886 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση έκθεσης ανάλυσης ενεργειακών αναγκών του Δήμου Δράμας».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΧ1Ω9Μ-ΗΔ1 25/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 28871 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ70ΕΩ9Μ-Ε62 15/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 27661 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
πολυετής δαπάνη για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΨΖΕΩ9Μ-4ΗΣ 12/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 27173 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΝΗΩ9Μ-5ΑΠ 06/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 26168 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ