Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Σάββατο, 10 Μάρτιος 2012
image_print

Η Σχολικής Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δράμας προκηρύσσει τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής την ημέρα παράδοσης όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ