Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Εργαστήρια καταγραφής, παρουσίασης, διάχυσης των πληροφοριών και των δεδομένων του ιστορικού κέντρου Δράμας για την ανάδειξη και αξιοποίησή του

Παρασκευή, 3 Μάιος 2013

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Εργαστήρια καταγραφής, παρουσίασης, διάχυσης των πληροφοριών και των δεδομένων του ιστορικού κέντρου Δράμας για την ανάδειξη και αξιοποίησή του». Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.