ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 7:00 μμ – 7:30 μμ Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΤΕΛΙΑΣ

21/04/2011 - 21/04/2011
image_print