Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κ.Α.Π.Η του Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024
image_print

Δείτε την με αρ.171/2024 απόφαση Δ.Σ. εδώ