Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗ 30η/22-11-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2023
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ