Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023
image_print

  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

σύμφωνα με τις διατάξεις της Aρ. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30-05-2008, τεύχος Β) κοινής απόφασης των υπουργών εσωτερικών και Παιδείας έρευνας και Θρησκευμάτων

και έχοντας υπόψην

την 60/2023 απόφαση πράξεων της

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκηρύσσει:

πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας που βρίσκονται στην Γούναρη 7, Δράμα, με αριθμό φοιτώντων μαθητών 465, (όπως αποτυπώνεται την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023) με μοριοδότηση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Δράμας (πλατεία Ελευθερίας) την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00, ημέρα κατά την οποία λήγει και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, οπότε και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την προκήρυξη με τους όρους του διαγωνισμού από το γραφείο της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλατεία Ελευθερίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25210 21054 ή 25210 21698 κα. Μαχαιρίδου Σοφία.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Χριστόδουλος Μαμσάκος