Προσκλήσεις Επ. Διαβούλευσης

3η/3-12-2021 Πρόσκληση δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης λόγω ματαίωσης της 3ης/2-12-2021

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021
image_print

Δείτε την πρόσκληση εδώ