Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για την «Προμήθεια & τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης & λοιπού υλικού σήμανσης»

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019
image_print

Ακύρωση της με αρ. 20062/16-07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης & λοιπού υλικού σήμανσης» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ