Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013
image_print

Ο Δήμος Δράμας προτίθεται να αναθέσει στην Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ) την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Δράμας»

Κατεβάστε την ανακοίνωση