Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020
image_print
Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου Ορισμένου Χρόνου