Γραφείο Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2019 του Δημοτικού Ωδείου

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019
image_print
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2019 του Δημοτικού Ωδείου

Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Προκήρυξη και την Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση