Γραφείο Τύπου

ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΕΑ

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017
image_print
ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΕΑ

24/3/2017

Κατά την διαδικασία ελέγχων  των εγκεκριμένων αιτήσεων  του ΚΕΑ διαπιστώθηκαν τρεις βασικές κατηγορίες  παρατυπιών σχετικά με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ του προγράμματος.

Η πρώτη κατηγορία αφορά σε άτομα που έχουν δηλωθεί σε δύο διαφορετικές αιτήσεις. Η δεύτερη κατηγορία, αφορά σε άτομα που  ενώ μένουν μαζί, έκαναν αίτηση ως ξεχωριστά  νοικοκυριά και όχι ως ένα όπως ορίζεται στην ΚΥΑ. Η τρίτη κατηγορία αφορά περιπτώσεις, στις οποίες  δεν δηλώθηκαν αγροτικές επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης  για το ΚΕΑ.

Οι ανωτέρω αιτήσεις  έχουν μπει σε αναστολή και η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ δεν θα καταβληθεί μέχρι να διορθωθούν  οι παρατυπίες ή να τεκμηριωθεί  ότι ισχύουν αυτά που δηλώθηκαν  στην αίτηση. Από  την πλατφόρμα του ΚΕΑ , οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν αν η αίτησή τους  έχει μπει σε αναστολή. Η κατάσταση της αίτησης δεν εμφανίζεται ως “ Εγκεκριμένη” αλλά ως “ Ανενεργή”.

Σχετικές ενημερώσεις έχουν σταλεί στα email  των δικαιούχων. Σε περίπτωση που έχετε λάβει σχετική ειδοποίηση παρακαλείστε να τροποποιήσετε την αίτηση σας ή να προβείτε στον Δήμο για την τροποποίηση.

Η πληρωμή των δικαιούχων θα  γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ τις τελευταίες μέρες του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης..