Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ¨ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΝΟΞΩ9Μ-ΠΡ8 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 25402 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση υπογραφών μονίμου κατοικίας για καυσόξυλα σε Γραμματείς Κοινοτήτων Δήμου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6454Ω9Μ-921 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18532 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ψ6ΩΦΩ9Μ-2ΟΟ 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18256 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΠΟ 27/07-02/08/2020
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 60Λ4Ω9Μ-ΛΒΥ 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18257 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ.Ε.Π.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΡΞΗΩ9Μ-ΨΘΓ 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18197 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
«Διαδικτυακή εφαρμογή ww.4412.gr της ΔήμοςΝet»
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΩΦ64Ω9Μ-ΛΨΖ 22/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 11835 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαδικτυακή εφαρμογή www.4412.gr της ΔήμοςΝet
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΨΩΧΩ9Μ-7ΨΗ 18/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 11268 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λειτουργία λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 9ΥΕΨΩ9Μ-7ΦΖ 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 8835 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εγγραφή του Δήμου Δράμας ως συνδρομητή για συνδρομές ηλεκτρονικών μέσων για το έτος 2020.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΩΨΕΠΩ9Μ-292 27/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 5977 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συνδρομές ηλεκτρονικών μέσων
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΞΖΚΩ9Μ-0ΤΛ 27/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 39941 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Aνάθεση της γενικής υπηρεσίας της διαδικτυακής μετάδοσης (livestreaming) του Δημοτικού Συμβουλίου
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΝ9ΖΩ9Μ-Π73 09/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 30269 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑΑΕ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΑ “
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΔΗΓΩ9Μ-6ΘΡ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 27007 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση παροχής υπηρεσίας πρόσβασης στην πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 68ΜΒΩ9Μ-3ΔΠ 29/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 21750 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Πολυετής δέσμευση πίστωσης
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6653Ω9Μ-ΠΛΚ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 19352 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συνδρομές έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΗΤΒΩ9Μ-ΑΧΔ 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 11848 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ