Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 759/6/9-01-2020 απόφασης περί κατάρτισης σχεδίου αποτροπής καπνίσματος και ορισμός υπευθύνων στον Δήμο Δράας
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ψ6ΒΑΩ9Μ-7ΟΘ 12/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 52761 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση απόφασης Δημάρχου (αριθμ. 49202/23-11-2022) περί αναπλήρωσης Αντιδημάρχου.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ψ2ΔΘΩ9Μ-ΘΒΦ 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 49326 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση αναπλήρωσης Αντιδημάρχου κ. Χαραλαμπίδη για το διάστημα από 23-25/11/2022.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΤΠ3Ω9Μ-0Α2 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 49202 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση αναπλήρωσης Δημάρχου για το διάστημα 22-23/11/2022 .
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ψ67ΒΩ9Μ-8Τ1 22/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 48893 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση αναπλήρωσης Δημάρχου και Αντιδημάρχου για το διάστημα από 22 έως 25 Νοεμβρίου 2022.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 60Ε1Ω9Μ-ΛΧΙ 18/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 48545 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση πολυετούς δέσμευσης περί συνδρομών σε έντυπα μέσα.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΠΜ2Ω9Μ-ΓΛΡ 08/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 46317 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση πολυετούς δέσμευσης πραγματοποίησης δαπάνης για τη συνδρομή σε ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα επικοινωνίας, καταγραφής & παρακολούθησης αιτημάτων πολιτών και διάδρασης Δήμου-Δημότη μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων και διαδικτυακές συνδρομές μέσω των οποίων το προσωπικό του Φορέα μας εξασφαλίζει καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 9ΥΚ1Ω9Μ-ΘΕΧ 01/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 45093 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση πολυετούς δέσμευσης περί ενημέρωσης και προβολής των δραστηριοτήτων του Δήμου – εργασίες διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming) του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 9ΚΘΞΩ9Μ-ΒΕ1 01/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 45091 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση αναπλήρωσης Δημάρχου την 25η Οκτωβρίου 2022 από τον κ. Καψημάλη Ιωάννη.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ψ50ΡΩ9Μ-5ΜΑ 25/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 43743 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση αναπλήρωσης Δημάρχου για την 7/10/2022.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ψ42ΗΩ9Μ-ΩΛΟ 07/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 40716 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση αναπλήρωσης του Αντιδημάρχου κ. Τάσσου Μιχαήλ για το διάστημα από 22/09/2022 έως 23/09/2022.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ψ0ΜΒΩ9Μ-ΛΥΓ 22/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 37889 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Στελέχους του Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας Δήμου Δράμας του ΕΔΔΥΠΠΥ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΦΥ7Ω9Μ-0Ψ0 13/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 36433 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αναπλήρωση Αντιδημάρχου απο άλλον Αντιδήμαρχο για το χρονικό διάστημα απο 02/08/2022 εως 10/08/2022
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΩΑ1ΔΩ9Μ-5ΔΞ 02/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 30036 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διάθεση τεσσάρων (4) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και συνδέσεων δεδομένων (με συσκευές τηλεφώνων ΧΙΑΟΜΙ Redmi 9A 32 GB Black SYZ) στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ», σε Υπηρεσιακά Στελέχη.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6Ξ7ΨΩ9Μ-ΓΕ3 14/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 27477 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση αναπλήρωσης Αντιδημάρχου κ. Τάσσου Μιχαήλ για το διάστημα από 11/07/2022 έως και 15/07/2022.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΩΖΕΛΩ9Μ-ΔΛΕ 11/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 26940 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ