Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ ΝΕΟ USB TOKEN ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 611ΟΩ9Μ-Ζ78 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 42372 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6621Ω9Μ-ΜΕ9 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41748 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 69ΠΚΩ9Μ-ΙΙΓ 06/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 40614 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΟΘΥΩ9Μ-ΕΧ3 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 37314 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΩΔ00Ω9Μ-9ΛΟ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 34873 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΡ1ΗΩ9Μ-ΓΝΕ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 34583 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΩ0ΝΩ9Μ-2Υ5 01/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 34504 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-3η ΘΗΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2023
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΩΔ80Ω9Μ-15Θ 01/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 34477 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΩΖΞΕΩ9Μ-39Ι 20/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 28409 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση ομάδας/αποστολής
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΓΕ4Ω9Μ-Ρ6Ι 08/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 8366 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021»
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΩΖΠ1Ω9Μ-422 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5025 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διακοπή σχολικών μαθημάτων, λόγω έκτακτων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων έντονης χιονόπτωσης και παγετού με το χαρακτηρισμό (ΜΗΔΕΙΑ).
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΧΜ5Ω9Μ-ΒΩΨ 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5025 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εγγραφή του Δήμου Δράμας ως συνδρομητή για συνδρομές έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων για το έτος 2021.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 61Τ0Ω9Μ-ΠΧ7 31/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 35313 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ω7ΕΝΩ9Μ-ΛΛ6 31/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 35278 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση της διαδικτυακής μετάδοσης (livestreaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΛΜ2Ω9Μ-ΠΚΤ 28/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 34820 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ