Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Συγκρότηση ομάδας/αποστολής
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΓΕ4Ω9Μ-Ρ6Ι 08/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 8366 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021»
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΩΖΠ1Ω9Μ-422 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5025 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διακοπή σχολικών μαθημάτων, λόγω έκτακτων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων έντονης χιονόπτωσης και παγετού με το χαρακτηρισμό (ΜΗΔΕΙΑ).
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΧΜ5Ω9Μ-ΒΩΨ 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5025 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εγγραφή του Δήμου Δράμας ως συνδρομητή για συνδρομές έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων για το έτος 2021.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 61Τ0Ω9Μ-ΠΧ7 31/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 35313 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ω7ΕΝΩ9Μ-ΛΛ6 31/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 35278 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση της διαδικτυακής μετάδοσης (livestreaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΛΜ2Ω9Μ-ΠΚΤ 28/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 34820 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΙΡΙΟΔΟ 2019-2023
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ψ4ΕΞΩ9Μ-Α3Τ 23/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 31635 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση σύμβασης για την πρόσβαση σε διαδικτυακή βάση δεδομένων ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ω3ΜΧΩ9Μ-Ν1Ε 26/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 28804 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ¨ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6ΝΟΞΩ9Μ-ΠΡ8 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 25402 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση υπογραφών μονίμου κατοικίας για καυσόξυλα σε Γραμματείς Κοινοτήτων Δήμου Δράμας.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 6454Ω9Μ-921 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18532 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗ
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: Ψ6ΩΦΩ9Μ-2ΟΟ 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18256 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΠΟ 27/07-02/08/2020
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: 60Λ4Ω9Μ-ΛΒΥ 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18257 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ.Ε.Π.
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΡΞΗΩ9Μ-ΨΘΓ 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18197 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
«Διαδικτυακή εφαρμογή ww.4412.gr της ΔήμοςΝet»
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΩΦ64Ω9Μ-ΛΨΖ 22/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 11835 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαδικτυακή εφαρμογή www.4412.gr της ΔήμοςΝet
Αυτ. Τμ. Υποστήριξης ΑΔΑ: ΨΨΩΧΩ9Μ-7ΨΗ 18/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 11268 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ