Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΡΜΖ 0714
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8ΠΠΩ9Μ-ΩΔΚ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1292.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΘΤΩ9Μ-7Ε1 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1282.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΝΒΩ9Μ-ΗΔΜ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1280.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΤ9Ω9Μ-5Ε9 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1278.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΡΜΒ 0234
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ζ7ΜΩ9Μ-ΛΕ1 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1290.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ( ΒΟΡΑΖΑΝΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΥΙΩ9Μ-Δ1Ψ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1289.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΧΕΜΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΛΛΩΩ9Μ-ΒΥΛ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1288.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2521012131 42662 45017 47772 47815 58115 81001 95758 98344
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω1ΤΧΩ9Μ-ΘΣ0 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1286.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΣΙΤΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ42ΤΩ9Μ-ΑΕΤ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1256.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΤΟΚΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 138/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΜΕΨΩ9Μ-951 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1274.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 17/6/2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΣΣΩ9Μ-Μ96 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1284.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Προμήθεια συστήματος πυρόσβεσης» συνολικής δαπάνης 324,88 € με το Φ.Π.Α. (262,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦ1ΗΩ9Μ-Κ1Ψ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 23631 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομα Δήμου Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΦΒΟΩ9Μ-3Θ5 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.983.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λογισμικών
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΣΣΩ9Μ-2ΡΙ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.982.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – ηλεκτρονικά συγκροτήματα – εκτυπωτές – λοιπά εξαρτήματα
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8Β1Ω9Μ-2ΩΩ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.981.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ