Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠ.ΣΥΜΒ.ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΥ2Ω9Μ-Ξ32 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1550.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ 2020 ΣΤΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕΥΟΩ9Μ-ΠΒ6 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1539.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΑΕΩ9Μ-Γ1Φ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1548.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΧ1Ω9Μ-Κ7Κ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1547.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (SLA SECURITY)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦΡΨΩ9Μ-Γ7Χ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1555.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Α02Ω9Μ-ΔΙ4 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1546.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ε8ΝΩ9Μ-21Σ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1545.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Τ.Ε.Ε. ΓΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω1ΚΨΩ9Μ-ΤΓΗ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1559.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ 10/06/2020 ΕΩΣ 09/07/2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΧΗΩ9Μ-ΕΔΗ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1542.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΠΦΩ9Μ-67Χ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1551.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΥΩΩ9Μ-2ΣΑ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1552.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΣΟΥ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 62Ξ0Ω9Μ-ΚΔΧ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1553.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2521032169 35889 37310 38277 38686 38740 39672 92631
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Β4ΓΩ9Μ-9Ν3 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1554.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ( ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕ9ΕΩ9Μ-ΘΣΟ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1566.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 30/06/2020)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω1ΓΨΩ9Μ-ΛΣΕ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1575.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ