Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού, σπουδαστές μεταλυκειακοι μαθητειας (Ν.Π.Δ.Δ.)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΦΦΩ9Μ-ΞΑΒ 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.763.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές ασκούμενων Μαθητείας (Ν.Π.Δ.Δ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΧ5Ω9Μ-ΓΛ1 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.762.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Κουδουνίων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΑ1Ω9Μ-ΩΧΝ 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.765.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 9549
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΠ21Ω9Μ-Τ5Ι 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1063.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχές ειδικών συνεργατών
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣΠΨΩ9Μ-5ΩΨ 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.764.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΡΕΗΚΑΠ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΓΙΑ ΤΙΑ ΟΠΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΔΡΙΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 68ΦΓΩ9Μ-ΜΥ7 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1062.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΕ0Ω9Μ-Λ58 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1059.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨΥΧΩ9Μ-Α33 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1056.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΥΠΑ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΛΟΩ9Μ-ΥΑΙ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1053.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΜ0ΝΩ9Μ-Τ4Π 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.760.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Δ.ΥΠ.Α ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 96ΕΦΩ9Μ-3Τ3 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1050.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ι.Ε.Κ. (Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Χ1ΔΩ9Μ-ΖΨ6 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1049.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Λ45Ω9Μ-ΚΞΛ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1048.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ACS ΑΠΟ 02/4/2024 ΕΩΣ 30/4/2024
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94ΞΣΩ9Μ-ΗΜΚ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1046.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Μ0ΤΩ9Μ-ΨΓΒ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.754.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ