Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <>
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚΥΙΩ9Μ-Ν1Ο 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1043.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <>
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94ΗΥΩ9Μ-097 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1045.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΥ9Ω9Μ-42Τ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.753.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7ΗΠΩ9Μ-Ο5Β 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.752.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <>
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5ΝΗΩ9Μ-Τ1Α 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1042.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΤΘΩ9Μ-ΨΞ8 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.751.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ72ΙΩ9Μ-ΓΛ2 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.750.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ83ΩΩ9Μ-9ΔΥ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.749.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 95Β5Ω9Μ-6ΣΦ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.748.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΞΙΠΩ9Μ-ΝΓΟ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1041.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2Ι0Ω9Μ-ΩΝΣ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1040.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Θ03Ω9Μ-5Ν1 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.747.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1-2 & 1-3 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΚΧΩ9Μ-ΜΦΚ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1039.2024 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖΧΟΩ9Μ-0ΡΖ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.746.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΑΔΩ9Μ-32Β 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.744.2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ