Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ903Ω9Μ-Κ5Ρ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1533.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας”
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3ΣΟΩ9Μ-ΖΡΚ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1069.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕΝΤΩ9Μ-ΛΙΛ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1068.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69ΠΨΩ9Μ-Χ5Ε 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 18984 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΗ4Ω9Μ-1Κ1 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1067.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 3-4-5/8/2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓΠΟΩ9Μ-6Ι7 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1563.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανακατασκευή – εκσυγχρονισμός Δημοτικού Σταδίου (Εθνικό) Δήμου Δράμας. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020, 2021. Για το έτος 2020 δέσμευση ποσού 100.000,00 € και για το έτος 2021 δέσμευση ποσού 500.000,00€.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΥΚΩ9Μ-ΕΧΣ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1066.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020, 2021. Για το έτος 2020 δέσμευση ποσού 120.000,00 € και για το έτος 2021 δέσμευση ποσού 55.000,00€.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Κ4ΖΩ9Μ-ΗΨ6 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1065.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 14ης ΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΦΚΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4611/2019
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕΛΗΩ9Μ-ΣΗΗ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1558.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ξ19Ω9Μ-1ΓΨ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1064.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ( ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ )
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΕΕΩ9Μ-8ΞΖ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1557.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Γ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ )
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΚΙΩ9Μ-7ΝΒ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1556.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ( ΠΑΛΑΤΖΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΞΛΕΩ9Μ-ΧΦΥ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1507.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ( ΜΑΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5ΣΑΩ9Μ-Χ8Ρ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1509.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ POS ΣΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ( ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 29/07/2020 ΕΩΣ 31/07/2020)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7ΘΠΩ9Μ-Ξ96 03/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1532.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ