Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προμήθεια αλεξικέραυνου Κορυλόβου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Λ9ΨΩ9Μ-ΑΒΠ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.986.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καδοπλυντηρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω0ΠΜΩ9Μ-3ΞΦ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.985.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖΛΘΩ9Μ-7Θ9 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 23542 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΚΒΩ9Μ-Ω72 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.984.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια χρωμάτων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΜ8Ω9Μ-ΤΘΙ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.980.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια χρωμάτων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΖΖΩ9Μ-0ΩΟ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.979.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια χρωμάτων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΙΤ2Ω9Μ-ΓΤ7 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.978.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια χρωμάτων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 90ΙΥΩ9Μ-ΙΤΙ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.977.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΡΜΒ 0232 & ΡΜΒ 0676
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69Θ9Ω9Μ-ΖΡΓ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1271.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια και τοποθέτηση ηχητικών – φωνητικών συστημάτων προειδοποίησης για άτομα με προβλήματα όρασης, κινητικά προβλήματα και πεζούς
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Θ5ΙΩ9Μ-ΙΣΛ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.974.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ρ1ΑΩ9Μ-ΣΙ4 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1266.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖΖ8Ω9Μ-261 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1267.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 658ΜΩ9Μ-1ΜΧ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1269.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67ΙΝΩ9Μ-ΜΩ5 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1270.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΣΙΤΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΒΤΩ9Μ-ΖΘΔ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1258.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ