Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΠΑ5Ω9Μ-Ρ9Φ 05/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 8213/05-03-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0938 (ΤΕΒΑ) Παπαλεξάνδρου Αθανασία
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ψ26ΠΩ9Μ-11Κ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 6851 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Εισηγήτριας Εκκαθάρισης Δαπανών για την κατάρτιση εντολών πληρωμής που αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – (e-ΠΔΕ) — ΤΕΒΑ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΔΕΝΩ9Μ-Μ3Ο 11/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4692 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0311 , για το έργο 2016ΕΠ03110071
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 634ΕΩ9Μ-Ε6Δ 09/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4293 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΥΒ8Ω9Μ-Ν37 08/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4075/08-02-2021 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός Εισηγήτριας Εκκαθάρισης Δαπανών για την κατάρτιση εντολών πληρωμής που αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – (e-ΠΔΕ)
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΙΦΤΩ9Μ-ΞΕΞ 27/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 2800 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΟ0ΦΩ9Μ-Γ44 21/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24603/21-09-2020 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΜΞ4Ω9Μ-4ΛΞ 10/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23641 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ 2020
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ω6ΝΠΩ9Μ-ΙΩΠ 13/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 19817/13-08-2020 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΩΛΗΩ9Μ-Α13 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 18936 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΣΟΨΩ9Μ-ΑΜΖ 24/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1793 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2020
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΚΨΩΩ9Μ-5ΕΕ 14/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 16823/14-07-2020 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΞΕΒΩ9Μ-Θ68 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 15793 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΜΑΪΟ 2020
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ω9ΧΜΩ9Μ-Ω1Ν 15/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13818/15-06-2020 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ω7ΣΒΩ9Μ-ΞΙΤ 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 4269/13-02-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ