Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ.
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 9ΡΛΓΩ9Μ-Ν2Ι 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 50577/23-11-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΤΚΓΩ9Μ-2Σ4 17/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 5902/16-11-2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 9ΑΨ2Ω9Μ-ΝΔΩ 16/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 48744/13-11-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6Δ9ΕΩ9Μ-ΥΒΔ 16/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 48743/13-11-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΖΝΞΩ9Μ-93Φ 16/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 48742/13-11-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΔΞΑΩ9Μ-1Δ4 16/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 48739/13-11-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΡΓΟΤΩ9Μ-ΥΡΙ 16/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 48738/13-11-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΜΑΪΟ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ψ0ΥΒΩ9Μ-4ΗΜ 16/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 48737/13-11-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΕΕΗΩ9Μ-ΨΒΒ 16/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 48735/13-11-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Υ.Σ. 2775/29-5-2023 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ψ8ΚΨΩ9Μ-ΙΧ9 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 22236 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ.
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΤΞ0Ω9Μ-1ΩΓ 29/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 2771 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 631ΛΩ9Μ-ΖΗΗ 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 16111/20-04-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 647ΙΩ9Μ-ΥΦΖ 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 16110/20-04-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΣΑ3Ω9Μ-4ΘΡ 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 16108/20-04-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ψ4ΩΜΩ9Μ-Δ5Μ 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 16107/20-04-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ