Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

΄ Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου :ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2011 ,προϋπολογισμού 400.000 € με φπα

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011
image_print