Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ¨Οπωροπαντοπωλείου και Πρατήριου άρτου ¨που βρίσκεται στη Δράμα επί της οδού Κωστή Παλαμά, ιδιοκτησίας Σαμούτη Ανέστη του Θεόδωρου.

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011
image_print