Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ανάκληση της αριθμ. 331/2018 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη εκ νέου απόφασης για την παραχώρηση χρήσης (διάθεση) του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου “Δ. Κραχτίδης” για την παρουσίαση μίας (1) παράστασης του Κλασικού Μπαλέτου του Θεάτρου της Μόσχας – Μπαλέτο της Ρωσίας, σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας, απόφαση 433/2012 Δ.Σ.

Πέμπτη, 9 Αύγουστος 2018
image_print