Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΡ0ΗΩ9Μ-2ΒΘ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5238/16-02-2021 Αρ. Αποφ.: 20-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εργασίες ανάδειξης γεωτόπων και γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Δράμας εντός δασικής έκτασης του Δασικού συμπλέγματος Δυτικού Νέστου & Λιβαδερού Μυρσίνερου- Αετού», με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εξαιτίας αδυναμίας της υπηρεσίας να την εκτελέσει μόνη της
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9132Ω9Μ-ΕΚΖ 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 3527/03-02-2021 Αρ. Αποφ.: 19-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 30/2021 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΔΜΑΩ9Μ-2ΨΩ 12/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 749/11-02-2021 Αρ. Αποφ.: 14-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 97ΩΖΩ9Μ-ΨΞΜ 12/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 13-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄αριθμ.107/2020 απόφασης- γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου- στον Αθλητικό Σύλλογο Ενόργανης και Ρυθμικής Γυμναστικής Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΗΩΙΩ9Μ-ΨΔΩ 02/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 823/11-1-2021 Αρ. Αποφ.: 12-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄αριθμ.106/2020 απόφασης- γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου-στον Αθλητικό Σύλλογο «ΑΡΤΕΜΙΣ» Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΛΒΙΩ9Μ-6ΤΝ 02/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 806/11-1-2021 Αρ. Αποφ.: 11-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δημιουργία ηλεκτρονικού φωτογραφικού αρχείου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΣΛΣΩ9Μ-Β3Τ 02/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 803/11-1-2021 Αρ. Αποφ.: 10-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «αγροτική αποθήκη SILO» ιδιοκτησίας του κ. Ζεμαδάνη Γεώργιου, εντός του με αρ. 1027 αγροτεμαχίου του «Αγροκτήματος» Ξηροποτάμου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΩΖΘΩ9Μ-ΛΧΝ 02/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1975/21-1-2021 Αρ. Αποφ.: 9-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Αποθήκευση και συντήρηση κατεψυγμένων προϊόντων» ιδιοκτησίας της ΒΑΡΑΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εντός του με αρ. 140 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Αρκαδικού, ιδιοκτησίας της κ. Πραβίτα Ουρανίας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΔΝ8Ω9Μ-2ΜΟ 02/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 34600/23-12-2020 Αρ. Αποφ.: 8-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 200/1996 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας και μετονομασία της οδού «Σερίφου» σε οδό «Σίφνου»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΤΡΤΩ9Μ-ΥΛΔ 02/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1445/15-1-2021 Αρ. Αποφ.: 7-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης των οικισμών εργατικών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ.
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω0Φ2Ω9Μ-ΑΧΖ 02/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 35050/29-12-2020 Αρ. Αποφ.: 6-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ – Έγκριση τροποποίησης όρου Σύμβασης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ξ22Ω9Μ-ΓΛΩ 23/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 2271/22-01-2021 Αρ. Αποφ.: 05-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 65ΤΠΩ9Μ-Υ0Ρ 23/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 2276/22-01-2021 Αρ. Αποφ.: 04-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Δράμας οικ. έτους 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 60ΡΒΩ9Μ-94Τ 21/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 111/12-01-2021 Αρ. Αποφ.: 03-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του συνημμένου Πρακτικού Νο 3 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την παράταση της από 08-01-2020 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με τίτλο : “ Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Δράμας στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία – Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ47ΔΩ9Μ-73Ε 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 142/14-01-2021 Αρ. Αποφ.: 02-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ