Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Επανακαθορισμός κατηγορίας κενής θέσης οικίσκου, από πίτες παραδοσιακές σε γλυκές κρέπες και κλήρωση δικαιούχου για τη συμμετοχή του στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά της «Ονειρούπολης 2023-2024»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΟ91Ω9Μ-ΓΛΔ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 52072/1-12-2023 Αρ. Αποφ.: 461-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Κατεπείγουσας δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης και συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΣΕ7Ω9Μ-ΟΦΨ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 52076/01-12-2023 Αρ. Αποφ.: 461-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση χειμερινών δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας περιόδου 13/9/2023 –30/6/2024
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΚ6ΥΩ9Μ-ΘΟ5 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 48658/13-11-2023 Αρ. Αποφ.: 455-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2021-31/12/2021» (απόφαση με αρ.81/2023 Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9Σ0ΤΩ9Μ-ΧΥΥ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 2727/8-11-2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ4ΝΟΩ9Μ-ΤΦΨ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 49375/16-11-2023 Αρ. Αποφ.: 454-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση κοπής δένδρου επί του αύλειου χώρου του 2ου γυμνασίου Δράμας(γνωμοδότηση με αρ.23/2023 Ε.Π.Ζ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΡΡ4ΙΩ9Μ-522 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 49040/15-11-2023 Αρ. Αποφ.: 459-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης(γνωμοδότηση με αρ.72/2023 συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ7ΝΗΩ9Μ-Ι9Δ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 46021/27-10-2023 Αρ. Αποφ.: 458-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διάθεση χρήσης δημοτικών ακινήτων στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/μιας Επκ/σης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας(γνωμοδότηση με αρ.71/2023 συμβουλίου Κοινότητας Δράμας)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΡΕΖΩΩ9Μ-Υ2Ζ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 46023/27-10-2023 Αρ. Αποφ.: 457-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Δράμας(γνωμοδότηση με αρ.68/2023 συμβουλίου Κοινότητας Δράμας)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΘΖ9Ω9Μ-Η9Ν 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 46027/27-10-2023 Αρ. Αποφ.: 4456-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ρ7ΒΝΩ9Μ-69Η 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 49373/16-11-2023 Αρ. Αποφ.: 453-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΒΞΛΩ9Μ-6ΕΛ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 49371/16-11-2023 Αρ. Αποφ.: 452-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΝΓΦΩ9Μ-ΚΝΣ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 49369/16-11-2023 Αρ. Αποφ.: 451-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ίδρυση εγκατάστασης «Κέντρο αποθήκευσης και διανομής» της εταιρίας «ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Σ. Ο.Ε.» μέσω του νόμιμου εκπροσώπου της, κυρίου Θεοδοσιάδη Σταύρου, στο με αρ. 1.749 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Δράμας – Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του ιδίου, επί αγροτικής οδού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΓΑΧΩ9Μ-Χ3Α 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 48566/13-11-2023 Αρ. Αποφ.: 450-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ» »
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 98ΟΠΩ9Μ-2ΥΓ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 49087/15-11-2023 Αρ. Αποφ.: 449-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 3ου (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΑΠΕ του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση δημοσίων χώρων περιοχής ανάμεσα στις πηγές Αγ. Βαρβάρας και του δημοτικού κήπου Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9Π2ΡΩ9Μ-96Λ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 49084/15-11-2023 Αρ. Αποφ.: 448-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ