Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 67ΧΚΩ9Μ-ΝΓ2 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16245/06-05-2021 Αρ. Αποφ.: 93-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατεπείγουσα εισαγωγή θέματος που αφορά στην έκδοση ψηφίσματος για την παραχώρηση με μίσθωση του αρχοντικού στην οδό Περδίκα στη Δράμα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 67ΧΤΩ9Μ-3ΞΘ 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16361/06-05-2021 Αρ. Αποφ.: 92-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ9ΦΙΩ9Μ-ΨΟ1 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16384/06-05-2021 Αρ. Αποφ.: 91-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύναψη Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Δράμας και Προσοτσάνης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΞΖΦΩ9Μ-Η5Σ 29/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 15725/28-04-2021 Αρ. Αποφ.: 90-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση μίσθωσης περιπτέρου επί της οδού Βεργίνας 137 (θανούσης Κουτσομιχάλη Δέσποινας)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 691ΔΩ9Μ-Υ37 29/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 2668/27-04-2021 Αρ. Αποφ.: 89-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΩΓ5Ω9Μ-ΖΘΗ 29/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 15810/28-04-2021 Αρ. Αποφ.: 88 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 66Ι4Ω9Μ-ΑΣΧ 27/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 12941/12-4-2021 Αρ. Αποφ.: 82-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση-παραλαβή μελέτης για τo έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ», η οποία πρόκειται να υποβληθεί ως υποέργο της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας : «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 62ΓΘΩ9Μ-ΘΞΨ 27/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13762/15/4/2021 Αρ. Αποφ.: 75-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης σχετικής με την αναγκαιότητα ανάθεσης υπηρεσιών dpo – εξωτερικού υπευθύνου προστασίας δεδομένου ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 (έναρξη 1-3-2022 και λήξη 28-2-2025) σε τρίτο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΙΠΨΩ9Μ-Ο0Γ 26/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13661/15-04-2021 Αρ. Αποφ.: 87-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2022 σε τρίτους με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΤΓΔΩ9Μ-0Ψ9 26/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13614/14-04-2021 Αρ. Αποφ.: 86-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Μάρτιο
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΖΞ4Ω9Μ-ΜΥ2 26/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 11694/02-04-2021 Αρ. Αποφ.: 85-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μεταβίβαση αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ41ΦΩ9Μ-ΓΦΛ 26/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 12715/09-04-2021 Αρ. Αποφ.: 84-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Αιγαίου 4 (Ο.Τ. 97), Δράμα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΒΚ3Ω9Μ-Υ2Η 26/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 11401/31-03-2021 Αρ. Αποφ.: 83-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με τη «Λήψη απόφασης θέσεων εγκατάστασης ηχητικών–φωνητικών συστημάτων προειδοποίησης για άτομα με προβλήματα όρασης, κινητικά προβλήματα και πεζούς»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω5Λ6Ω9Μ-ΕΝ6 26/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13674/15-04-2021 Αρ. Αποφ.: 81-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 4/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με τις «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ44ΕΩ9Μ-ΕΜΖ 26/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13671/15-04-2021 Αρ. Αποφ.: 80-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ