Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας σιδηρών οπλισμών – πλεγμάτων για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με απ ευθείας ανάθεση.

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012
image_print