Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Λοιπές επιστροφές
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ι1ΙΩ9Μ-9ΑΦ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.971.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ POS
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΒ2ΟΩ9Μ-Μ5Ξ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1240.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΕ1Ω9Μ-ΘΕΚ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.965.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΑΩΩ9Μ-3ΚΔ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.964.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΑΡ. 2521095758 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/04/2020 ΕΩΣ 31/05/2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6485Ω9Μ-ΠΙ9 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1231.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 26/06/2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΤΥΩ9Μ-ΟΨΚ 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1232.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΚΗΥ 9410
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω60ΖΩ9Μ-ΘΒΡ 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1233.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ ΑΡ. 25210 / 47815,58115, 45017, 98344, 42662, 47772, 12131, 81001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/04/2020 ΕΩΣ 31/05/2020
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 625ΚΩ9Μ-ΛΑΓ 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1230.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66Μ9Ω9Μ-ΕΗΧ 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.963.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥΤΨΩ9Μ-2ΨΙ 29/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 15438 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 4ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ”
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓΝΓΩ9Μ-ΞΒ7 26/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1229.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΗ8Ω9Μ-3ΡΚ 26/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1228.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΒ1Ω9Μ-87Π 26/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1227.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣΨΕΩ9Μ-ΑΦΞ 26/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1226.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΡΕΩ9Μ-ΗΟ3 26/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1225.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ