Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΨΡ4Ω9Μ-ΟΟΣ 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2561.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ POS ΣΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΗΤΩ9Μ-ΒΚΠ 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2565.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ Ο ΑΚΡΙΤΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2ΞΝΩ9Μ-61Μ 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2557.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΔΘΩ9Μ-Η55 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2548.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94Λ9Ω9Μ-Θ11 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43210/26-10-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΣΗΣ 8/36
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΛΔΩ9Μ-ΝΦΝ 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2559.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΒΕΒΕΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΦΚΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4611/2019
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΨΩΩ9Μ-ΝΞΠ 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2558.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ( ΒΟΡΑΖΑΝΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΨΦΩ9Μ-8ΓΓ 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2556.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 & ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΥΓΩ9Μ-ΤΟΝ 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2550.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ο.Α.Ε.Δ Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66Χ4Ω9Μ-6ΑΛ 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2555.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΙΚΑ Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚΞΣΩ9Μ-ΥΔΧ 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2554.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΑΠ Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60Λ1Ω9Μ-51Τ 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2553.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1 Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΨΔΩ9Μ-2Χ3 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2552.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΚ9Ω9Μ-9Θ2 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1379.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5Λ6Ω9Μ-Γ4Τ 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1378.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ