Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Επιπλα – σκεύη.Προμήθεια μίας μηχανής καταμέτρησης χαρτονομισμάτων για την ταμιακή υπηρεσία
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΩΖΦΩ9Μ-ΘΨ2 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1578.2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ν10Ω9Μ-9ΕΒ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1574.2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΡΑΜΑΣ- ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡ. 230/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣΒΣΩ9Μ-7ΛΜ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3104.2022 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΧΩΡΙΣΤΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΙΨΩ9Μ-1Ι8 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3121.2022 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες(75 Δημότες Δράμας)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΒΛΩ9Μ-1ΛΕ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1577.2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & Α.Π.Κ. ΚΡΑΧΤΙΔΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣΕΤΩ9Μ-ΗΥΡ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2974.2022 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες(35 Δημότες Δράμας)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63ΝΧΩ9Μ-0ΧΗ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1576.2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες διοργάνωσης ονειρούπολης.Το ζαχαρένιο εργαστήρι των ξωτικών.Πολυετής υποχρέωση ποσού 7.238,41€ στο τρέχον οικ. έτος και στο έτος 2023 το ποσό των 2.761,59€
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΛΩΩ9Μ-8Γ0 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1575.2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ – ΠΑΡΚΩΝ (ΑΠΟ 01/10/2022 ΈΩΣ 31/10/2022)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ι2ΟΩ9Μ-ΑΑΓ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3115.2022 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ & ΘΑΜΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 93ΡΛΩ9Μ-54Γ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3111.2022 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 9409 ΚΗΥ 9502
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ0ΕΞΩ9Μ-2Ω2 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3119.2022 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2/12/2022
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 97ΓΗΩ9Μ-ΟΘ5 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3110.2022 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΤΕΓΗΣ & ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ”
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΦ1Ω9Μ-9Φ5 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2926.2022 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ 3% ΑΠΟΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ ΠΟ ΤΗΝ 1Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩΤ5Ω9Μ-ΣΙΡ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3100.2022 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΡΗΡΩΜΗ 4ης ΔΟΣΗΣ ΟΔΕΙΛΗΣ Ε.Φ.Κ.Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΦΕΩ9Μ-10Κ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3101.2022 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ