Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ 1-8-2019 ΕΩΣ 31-8-2019
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5Ζ2Ω9Μ-Ξ2Γ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1938.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡ. 2ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ »
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΑ5Ω9Μ-9ΨΚ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1924.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡ. 2ΟΥ ΛΟΓ. ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ »ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Κ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ »
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔΦΦΩ9Μ-8ΡΛ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1927.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡ. 4ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ » ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ »
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΕΒΩ9Μ-ΜΧΧ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1928.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡ. 4oυ ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ » ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ »
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΡΟ9Ω9Μ-ΕΤ7 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1923.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Φ87Ω9Μ-ΦΣΗ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1934.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ο2ΞΩ9Μ-8ΔΝ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1935.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν.3584/2007
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΡΨΩ9Μ-Φ26 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1939.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΖΝ2Ω9Μ-Δ69 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1078.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ 13/9/2019
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΩΖΩ9Μ-ΙΛΒ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1936.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝ.Φ.Ι.Α.(Ν.4223/2013) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΗΘΩ9Μ-ΧΕΖ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1932.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΠ9Ω9Μ-4ΡΠ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1933.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Ν.ΑΜΙΣΟΥ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΡΑΧΤΙΔΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΒ9Ω9Μ-ΖΨΚ 12/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1921.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια επίπλων και σκευών CPV 39515430-8
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑ4ΤΩ9Μ-Ψ9Θ 12/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1077.2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗΧ4Ω9Μ-Ν1Ν 12/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1918.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ